En hållbar stadsutveckling mäts med en smart soptunna

Brunkebergstorg bevisar att tillfällig arkitektur inspirerar till en ny användning Ett påstående som testades av Stockholmsstad “Tillfällig arkitektur kan i stadsutvecklingssammanhang inspirera till ny användning av staden och kan visa möjligheter att påverka och förändra förutsättningar för stadslivet”. Under perioden 27:e juni – 31:a september 2014 besökte uppskattningsvis över 55 000 personer det lite bortglömda…