Stockholm källsorterar med BigBelly

Det ska vara lätt att sortera rätt! Sedan 2015 driver trafikkontoret ett utvecklingsprojekt där vi på försök erbjuder källsortering på allmän plats. Genom försöken samlar vi in kunskap om vad som kan hjälpa stockholmarna att sortera rätt. I år finns källsorteringsmodulerna på 20 platser runt om i staden, och vi sätter även ut extra behållare…

Allt mindre skräp på Uppsalas gator

I augusti genomförde Uppsala kommun en skräpmätning både i park och på gata. Mätningen visar att det är mindre skräp i år än 2016. I park minskade antalet skräp per tio kvadratmeter från 3,26 till 1,03 (68.4%) och på gata från 7,53 till 4,93 (34.5%). Fimpar är fortfarande det vanligaste skräpet och kommunen planerar en kampanj för att minska antalet fimpar som kastas på marken.