Ledning
Per Järnebrink

VD 010-4952475

Per Lindholm

Operativt Ansvarig 010-4952472

Försäljning
Anders Berglund

Regionschef 010-495 24 86

Norr

Carina Henriksson

Regionschef 010-4952481

Väst

Mats Thorsjö

Regionschef 010-4952478

Syd

Per Duvner

Regionschef 010-4952483

Mitt och Stockholm

Richard Pålsson

Regionschef CTO

Föräldraledig

Produktion, service & support
Joakim Kouru

Service

Christoffer Blomberg

Service & Support 010-4952482

Jakob Siverts

Service & Support

Ekonomi
Anki Järnebrink

Ekonomifrågor 010-4952473

Marknad
Jimmy Björkman

Marknad 010-4952476