CLEAN mjukvarustöd

Programvaran CLEAN mjukvarustöd är hörnstenen i Bigbellys smarta system för avfallshantering och återvinning. Systemet ger användarna full kontroll över hela verksamheten. Det är från denna datacentral som hela systemet styrs och analyser av verksamheten kan göras. Det innehåller en uppsättning verktyg för systemkonfiguration, styrning, övervakning och optimering. Användaren kan enkelt nå verktygen via en webbaserad programvara eller en mobilapp.

De smarta avfallsstationerna skickar i realtid uppgifter om sin status direkt till CLEAN-verktyget.

Meddelanden via e-post, sms och på webbportalen talar om vilka stationer som är fulla och behöver tömmas. På så sätt kan produktiviteten förbättras samtidigt som man man slipper problem med överfulla behållare och onödig tömning av halvfulla kärl.

Användarna kan optimera tömningsrutinerna, mäta och utvärdera verksamheten och anpassa hela Bigbelly-systemet (volymer, fyllnadsgrad, tömningar) efter behovet på varje enskild plats.

  • Datacentral som samlar in uppgifter i realtid om tömningsbehoven.
  • Realtidsinformation från varje enskild avfallsstation baserat på fyllnadsgrad och tid sen senaste tömning.
  • Genom automatiskt genererade meddelanden erhålls information om fyllnadsgrad så att behållarna kan tömmas vid exakt rätt tidpunkt.
  • Tillförlitlig och lättanvänd webbaserad programvara – inga inställningar behöver göras.
  • En uppsättning rapporter ger stöd för att kunna prioritera sophämtningen och optimera verksamheten.
  • Gör det möjligt att analysera och utvärdera avfalls- och återvinningsverksamheten över tid.
  • Mäter och rapporterar återvinningsgraden per källsorteras fraktion.
  • Systemet kan anpassas så att olika användargrupper tilldelas olika befogenheter.
  • Datacentralen kan enkelt nås var och när som helst via praktisk mobilapp för iOS och Android.

Hantering i Smartphone

Börja planera effektiva insamlingsvägar och statuskontroll på dina BigBelly sopstationer. Med realtidsdata och historiska analysrapporter kan du övervaka och hantera dina BigBelly sopstationer med drift, fullnadsnivåer, avledning och varningar från en online-konsol som är tillgänglig från din dator eller iOS / Android-enhet.

apple-storegoogle-play