null
Smarta sensorer

Med hjälp av Bigbelly’s smarta system för avfall och återvinning kan problemet med att hantera skräp i offentliga miljöer lösas. Dessutom kan man dra nytta av befintlig infrastruktur för avfallshantering som redan finns på plats och bygga på med andra funktioner och tekniska lösningar.

null
Analys i realtid

Förutom uppenbara fördelar som renare offentlig miljö, effektivare avfallshantering, lägre kostnader och miljömässiga vinster kan ni minska sophämtningen med upp till 80%. Ni kan enkelt mäta andelen sopor som går till återvinning istället för att kastas.

null
Globalt avtryck

Bidra till minskade koldioxidutsläpp genom att minska bränsleförbrukningen och fordonsutsläppen. BigBelly skapar renare, grönare och säkrare gågator genom minskad lastbilstrafik, minskat buller och färre trafikstockningar.

Smartare skräphantering

Smarta, fristående och uppkopplade avfalls- och återvinningsstationer håller avfall i tryggt förvar och rapporterar till renhållningsarbetarna när behållarna behöver tömmas.

Platspositionering

Plattformen ger en kartöversikt på flottan där ni kan se vart enheterna är placerade och vilken status dem har.

Datainsamling

BigBelly samlar all data för att skapa en effektivare verksamhet och minimera kostnaderna för skräphantering.

Slutet system

Det slutna kärlet hindrar obehöriga att få åtkomst till innehållet och ger direkt statistik när dörren öppnas.

null
Spara transport
null
Spara plast
null
Spara miljö
null
Öka produktiviteten
Nyheter
Verktyg för statistik och analys i realtid!

Bakom en självdrivande barriär av smart teknologi gömmer sig intelligenta sensorer, som bland annat känner av kärlets fyllnadsnivåer och rapporterar i realtid sin insamlingsdata till det webbaserade mjukvarustödet CLEAN. Detta skapar möjligheten att minska frekvensen av sophämtning med upp till 80%. Detta innebär färre lastbilstransporter, minskat fordonsslitage och minskad bränsleförbrukning.

Stationstyper
Egenskaper

Inga skadedjur

BigBelly’s slutna system ger minskad tillgång för skadedjur och reducerat skräp på mark för en renare miljö.

Fyllnadsnivåer

Våra enheter har inbyggda sensorer som känner av fyllnadsnivåer. Slutkund kan enkelt välja när notifikationer och tömning skall ske.

Solcellsdriven

High Capacity är fristående från elnät och använder förnyelsebar energi från solen för att driva enhetens funktioner.

Utan Elnät

Enheterna bidrar till ökad funktion i parker och städer där mätning och sortering av skräp kan göras utan elnät.

Komprimator

Enheten ger en ökad kapacitet på 570 liter okomprimerat skräp och har en kärlvolym på 125 liter.

Håll Sverige Rent
Klimatpakten Plus
Svenska Stadskärnor
Gröna Städer
BigBelly Solar

Över 50.000 existerande enheter

BigBelly är en innovativ plattform med över 50.000 existerande enheter i 54 länder som kommunicerar och skapar en hållbar hanteringen av skräp i det publika rummet utan anslutning till elnät. Enheterna rapporterar sin status och fyllnadsnivå direkt till ansvariga för effektivare planering av rutter. BigBelly HC har 5-8 gånger mer kapacitet än en traditionell skräpkorg och ger plats åt 570 liter okomprimerat skräp på samma storlek. Plattformen ger ett mervärde för både verksamheten, miljön och besökarna.

Nyhetsbrev

Här kan du enkelt ta del av våra senaste nyheter direkt i inkorgen!