Rapportering i realtid

Rapportering som sker i realtid i webbläsaren, surfplattan eller i smartphone där olika indikationer av fyllnadsnivåer sparas och ger användaren ett underlag när det är tid att planera och utföra en töming av BigBelly stationerna.

Enklare planering

BigBelly skapar en intern effektivisering av när- och hur en tömning ska ske. Detta underlättar för ansvariga att planera sina dagliga rutiner och rutt för att vara så effektiva som möjligt.

Färre tömningar

Genom att installera BigBelly i er stad kommer ni kunna drastiskt minska antalet hämtningar per tunna, gentemot en motsvarande traditionell soptunna och kunna utnyttja resurser på ett mer effektivt sätt.

Miljön i fokus

BigBelly är ett slutet system, vilket innebär att skadedjur inte kan ta sig in- eller skräpet ut. Detta är en vinst för miljön när det gäller både överfyllda papperskorgar och transporter för hämtning som minskar radikalt.