Stockholm källsorterar med BigBelly

Det ska vara lätt att sortera rätt! Sedan 2015 driver trafikkontoret ett utvecklingsprojekt där vi på försök erbjuder källsortering på allmän plats. Genom försöken samlar vi in kunskap om vad som kan hjälpa stockholmarna att sortera rätt. I år finns källsorteringsmodulerna på 20 platser runt om i staden, och vi sätter även ut extra behållare…