Stockholm källsorterar med BigBelly

Det ska vara lätt att sortera rätt! Sedan 2015 driver trafikkontoret ett utvecklingsprojekt där vi på försök erbjuder källsortering på allmän plats. Genom försöken samlar vi in kunskap om vad som kan hjälpa stockholmarna att sortera rätt. I år finns källsorteringsmodulerna på 20 platser runt om i staden, och vi sätter även ut extra behållare…

BigBelly flyttar in hos HLL

Nu flyttar BigBelly in hos HSB Living Lab med en enhet för inomhusbruk. Denna BigBelly behöver ingen sol för att fungera, då den är helt utan solceller och har en komprimator som ger en kapacitet på 570 liter skräp. Enheten är en så kallad BigBelly HC 230v och drivs av fastighetens elnät vilket är perfekt för…