Almedalsveckan 2018

Innovizion Arena är almedalens mötesplats för hållbar framtid i Visby på Gotland för samverkan som fokuserar på miljöaspekterna hos teknik och system som skapar synergier mellan olika tekniker och tjänsteområden.

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare

Kongressen äger rum på Wisby Strand Congress and Event – beläget vid foten av ett världsarv och granne med havet. Där lyssnar vi på föredrag, samtalar om det offentliga rummet och skapar inspiration. Tema i år är drift och gestaltning/konst i det offentliga rummet – är de förenliga? Vi tar del av exempel från olika…

På plats i Visby & Almedalen

Rekognoscerar och känner lugn inför stormen på Gotlands Museum där vi kommer att visa upp BigBelly Solar- det miljösmarta sop-& återvinnings systemet under 1-4/7
Välkommen att diskutera och lära mer om hur vi kan spara miljö och kostnader för sophantering i det offentliga rummet, önskar vi på EWF Eco AB/ BigBelly Solar