Almedalsveckan 2018

Innovizion Arena är almedalens mötesplats för hållbar framtid i Visby på Gotland för samverkan som fokuserar på miljöaspekterna hos teknik och system som skapar synergier mellan olika tekniker och tjänsteområden.