Almedalsveckan 2018

Innovizion Arena är almedalens mötesplats för hållbar framtid i Visby på Gotland för samverkan som fokuserar på miljöaspekterna hos teknik och system som skapar synergier mellan olika tekniker och tjänsteområden.

På plats i Visby & Almedalen

Rekognoscerar och känner lugn inför stormen på Gotlands Museum där vi kommer att visa upp BigBelly Solar- det miljösmarta sop-& återvinnings systemet under 1-4/7
Välkommen att diskutera och lära mer om hur vi kan spara miljö och kostnader för sophantering i det offentliga rummet, önskar vi på EWF Eco AB/ BigBelly Solar