Ledning
Per Järnebrink

VD 010-4952475

Per Lindholm

Operativt Ansvarig 010-4952472

Försäljning
Mats Thorsjö

Regionschef 010-4952478

Syd

Per Duvner

Regionschef 010-4952483

Väst & Norr

Richard Pålsson

Regionschef CTO 010-4952479

Mälardalen

Produktion, service & support
Christoffer Blomberg

Service & Support 010-4952482

Thorleif Sigurjonsson

Service & Support 010-4952496

Ekonomi
Anki Järnebrink

Ekonomifrågor 010-4952473

Marknad
Jimmy Björkman

Marknad 010-4952476