• USB laddning av mobila enheter

  • Gatubänk i city miljö med wifi zon

  • Gatubänk med wifi zon

  • steora_citybank

  • Steora sittplats

  • City bänk med wi-fi och mobil laddning

  • Parkbelysning

  • Steora på terminal

  • Steora bänk, smart laddning