En 70 procentig minskning av antalet miljöbelastande transporter för att tömma skräpkorgar i parker där renhållningsstrategin genomförts. Radikalt minskade nedskräpningsproblem. Idag läggs 60 procent mindre tid på att handplocka skräp i parkerna. Betydligt färre skräpkorgar i parkerna.

Bo Höglund
Parkingenjör på Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad