Modernisera

Med hjälp av Bigbelly smarta avfalls- och återvinningssystem kan problemet med att hantera avfall i offentliga miljöer lösas. Dessutom kan man dra nytta av den infrastruktur för avfallshantering som redan finns på plats och bygga på med andra funktioner och tekniska lösningar.

I publik miljö

Stationerna sätts upp för att göra det enkelt för människor att kasta sitt avfall just där de befinner sig. Det bidrar till att hålla offentliga miljöer rena och fria från skräp. Stadsplanerarna kan även använda avfallsstationerna till att gömma undan annan teknik och på så sätt undvika att ta upp utrymme. På så sätt kan annars redan hårt belastade stadsutrymmet utnyttjas maximalt.

Med inbyggd infrastruktur

Behållarna har utformats så att de även ska passa för att inrymma olika typer av teknik som kan användas i uppbyggnaden av Smarta Städer. Genom att utrustningen enkelt kan gömmas undan kan man tillhandahålla nyttiga storstadstjänster utan negativ inverkan på stadsbilden.

Intelligenta sensorer

Diskret placerade inuti smarta avfallsstationer, kan ett nätverk av sensorer samla in data exakt från de platser där folk befinner sig. Det kan t ex vara information om bullernivåer, partikelhalter och liknande.

Wi-Fi hotspots

Stationen kan dessutom som en extra service till allmänheten förses med väl skyddad, dold wifi, precis på de platser där folk befinner sig. Varken kontakter eller elnät behövs för att få internetuppkoppling via ett trådlöst nätverk med med upp till 60 meters räckvidd.

Smart avfallshantering & återvinning

Det smarta systemet för avfallshantering och återvinning består av avfallsstationer på gatan som kommunicerar sin status till en molnansluten mjukvara. Tack vare systemet går det att dra ner på sophämtningen med upp till 80 % och ändå minska nedskräpningen på allmänna platser.

Stockholm Stad Götapriset

Klimatsmarta skräpkorgar

Smarta, fristående, internetuppkopplade avfalls- och återvinningsstationer håller avfallet i tryggt förvar och rapporterar till renhållningsarbetarna när behållarna behöver tömmas. Därigenom ökar produktiviteten eftersom personalen inte behöver åka ut i onödan. Stationerna är självdrivande och kräver inget bygglov eller elnät. Se modeller (här)

Intelligent

Data och statistik

Komprimator

High Capacity

Solcellsdriven

Finns även som 220v

Sensorer

Med fyllnadsindikator

Inga skadedjur

Slutet system

Mätbara miljövinster

Mät andelen sopor som går till återvinning istället för att kastas. Bigbelly kan fås med olika uppsamlingskärl för att uppmuntra till korrekt källsortering och återvinning. Bidra till minskade koldioxidutsläpp genom att minska bränsleförbrukningen och fordonsutsläppen.

Ökad produktivitet

Många av Bigbellys kunder har upplevt att sophämtningen kunnat minskas med upp till 80 % tack vare smart sophantering och avfallskomprimeringsteknik. Det innebär färre lastbilstransporter, minskat fordonsslitage och minskad bränsleförbrukning. Tillgången till exakt statistik och tillförlitliga analyser gör också att personalresurser kan optimeras och styras om till andra, mer meningsfulla uppgifter.

Renare offentlig miljö

Genom att Bigbelly håller avfallet inneslutet bidrar systemet till att offentliga miljöer hålls renare och snyggare. Inga överfulla papperskorgar, inga synliga sopor eller skräp som blåser omkring och lockar råttor och fåglar. Skapa renare, grönare och säkrare gågator genom minskad lastbilstrafik, minskat buller och färre trafikstockningar.

transport

Spara transport & miljö

Bakom en självdrivande barriär av smart teknologi gömmer sig intelligenta sensorer, som bland annat känner av kärlets fyllnadsnivåer och rapporterar i realtid sin insamlingsdata till det webbaserade mjukvarustödet CLEAN. Detta skapar möjligheten att minska frekvensen av sophämtning med upp till 80%. Detta innebär färre lastbilstransporter, minskat fordonsslitage och minskad bränsleförbrukning.

Verktyg för statistik och analys i realtid!

Ökad återvinning

Vi ger möjligheten till sortering av skräp i offentlig miljö och kan varieras med en, två eller tre olika stationer. Fraktionerna placeras efter behov och kommunicerar sedan med beslutsfattare i CLEAN. Se våra olika modeller

Globalt avtryck
Analys i realtid
Slutet system
Ökad återvinning
test