High Capacity

Smartare sophantering i städer och parker där skräp kompaktares med hjälp av solceller för att hantera 8 gånger mer skräp på samma volym.

Typer | Alternativ
  • Standard
  • Askfat
  • Fotpedal
  • Kombo

High Capacity 230v

Sophantering med 230 volts anslutning för inomhusbruk utan solceller. BigBelly 230v har samma funktion när det gäller kompaktering och fyllnadsnivåer.

Standard Capacity

En helt fristående sopstation där luckan är anpassad efter återvinning av tex papper och burkar etc.

Typer | Alternativ
  • Lucka
  • Papper
  • Burk
  • Kombo

Dubbelstation

Kombination av två stycken station som ger sortering i det offentliga rummet.

dubbel_small

Trippelstation

Denna trippel-kombination ger ökad medvetenhet kring sortering i publik miljö.

trippel_small