BigBelly Solar

BigBelly Solar är ett solcellsdrivet sopkärl som återanvänder sin energi till komprimering av sopor för att reducera antalet tömningar.

Systemet gör stora besparingar för kommuner, skolor och verksamheter i hela världen via insamlingskostnader som minskas radikalt. Systemet är utrustat med fyllnadsnivåer som meddelar när tunnan bör tömmas.

Läs mer om BigBelly Solar / Se Broschyr

[]
1 Step 1
Previous
Next

Twitterflöde